Ekenäs skärgårds nationalpark

Med sin rika historia och sin storslagna kustnära natur är Ekenäs skärgårds en perfekt destinationen vid Finlands sydkust, halvvägs mellan storstäderna Helsingfors och Åbo. I den skyddade skärgården utanför Ekenäs ligger hundratals holmar och skär tätt inpå varandra och skapar ett paradis för båtfolket, med oräkneliga naturhamnar och mängder av oförstörd natur. På öarna Jussarö och Älgö finns det service för besökare samt vandringsleder och historiska utflyktsmål. Naturens mångfald i skärgården är imponerande och skillnaden är markant mellan den inre skärgården nära fastlandet och holmarna i den yttre skärgården nära öppna havet. På de större öarna liknar floran och faunan fastlandet. Här finns det stora skogar med gamla granar och tallar samt spridda exemplar av lövträd. Vissa av öarna har sjöar, tjärnar, kärrmarker, ängar och betesmarker där vitsvanshjort och älg, som är duktiga simmare, gå och betar. Den främsta aktiviteten i Ekenäs skärgårds nationalpark är fritidsbåtstrafik. Många besökare anländer med egen segelbåt eller motorbåt och hittar en plats där de kan kasta ankar för natten i någon av de skyddade naturhamnarna bland holmarna i skärgården, i gästhamnen på Jussarö eller på fastlandet i den förtjusande sommarstaden Ekenäs. Nationalparken är också tillgänglig utan egen båt. Till Jussarö ordnas regelbundna kryssningar under sommaren och det är också möjligt att boka egna charterturer. Allemansrätten gäller inte i sin helhet i naturskyddsområden. Kontrollera alltid utflyktsmålets regler före utflykten. Nationalparkerna är naturskyddsområden, som har en viktig uppgift i att trygga naturens mångfald samt att ge människor möjlighet att njuta och koppla av i naturen på naturskyddets villkor. Forststyrelsen sköter alla nationalparker i Finland.